loading...
لباس مجلسی
آخرین ارسال های انجمن
milad بازدید : 973 چهارشنبه 24 دی 1393 نظرات (0)

آموزش بافت پشت دری

آموزش بافت پشت دری

 

فصل سرما اغلب ، باد سرد از در اصلی یا شکاف زیر پنجره وارد منزل می شود.برای جلوگیری از این امر و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت که وظیفه ی وجدانی ما می باشد، این پشت دری را پیشنهاد می نمایم که فوق العاده موثر می باشد.

همچنین زیبایی خاصی هم به فضای منزل می دهد.در تابستان هم می توانید به عنوان دکوری آن را کنار پنجره قرار دهید یا به دیوار اتاق کودک وصل نمایید. برای شستشو با دست بشویید و یا از دور بسیار پایین ماشین لباسشویی استفاده نمایید.

بافت این پشت دری بسیار آسان است .مطمئن باشید که هر چقدر هم مبتدی باشید، از عهده بافت آن بر می آیید. چنانچه از کاموای با ضخامت متوسط و قلاب متوسط استفاده می نمایید ، طول کار تقریبا ۸۴ سانتی متر خواهد شد. چنانچه اندازه ی مورد نظر شما کمتر یا بیشتر است صرفا می توانید در قسمت بدن دور های کمتر یا بیشتری ببافید.

وسایل لازم:

 
 • ۱. کاموا ( دو رنگ)    
 • ۲. قلاب
 • ۳. دکمه ( دو عدد)

 زنجیره، پایه کوتاه(پایه ساده)، پایه بلند(پایه دوبل)، شلال یا بخیه ، بافت پایه کوتاه در حلقه ی عقبی( اگر به یک پایه کوتاه به دقت نگاه کنید در قسمت بالای آن دو حلقه می بینید: حلقه عقبی و جلویی. اگر گفته شد در حلقه ی عقبی ببافید قلاب را در حلقه ی عقبی وارد نموده و نخ را بگیرید و مانند پایه کوتاه ببافید.در این کار فقط در دور ۶ چنین بافتی را داریم.

دستورالعمل بافت:

بدن

دور ۱: ۵ زنجیر ببافید. و توسط شلال یا بخیه اولی را به آخری متصل نموده یک حلقه درست کنید.

دور ۲: یک زنجیر ببافید و ۶ پایه کوتاه در حلقه ببافید. و توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۶ پایه کوتاه دارید.)

دور ۳: یک زنجیر ببافید .در هر پایه کوتاه دو پایه کوتاه ببافید. و توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۱۲ پایه کوتاه دارید.)

دور ۴: *یک زنجیر ببافید .در اولین پایه کوتاه دو پایه کوتاه ببافید. و در پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه ببافید. * قسمت بین دو ستاره را تا آخر دور تکرار کنید.توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۱۸ پایه کوتاه دارید.)

دور ۵: *یک زنجیر ببافید .در اولین پایه کوتاه دو پایه کوتاه ببافید. و در دو پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه ببافید. * قسمت بین دو ستاره را تا آخر دور تکرار کنید.توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۲۴ پایه کوتاه دارید.)

دور ۶: یک زنجیر ببافید . در حلقه ی عقبی پایه های کوتاه هر کدام یک پایه کوتاه ببافید. توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۲۴ پایه کوتاه دارید که در حلقه ی عقبی بافته شده اند.) توجه: اگر این قسمت را متوجه نشدید ، پایه کوتاه کفایت می کند.

دور۷: در هر دانه یک پایه کوتاه ببافید. توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید. ( تا اینجا ۲۴ پایه کوتاه دارید.)

دور ۳۲- ۸ : در همه پایه های کوتاه یک پایه کوتاه ببافید. توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید. ( تا اینجا ۲۴ پایه کوتاه دارید.) حواستان باشد که از این به بعد دانه ها باید پس از اتمام هر دور ۲۴ عدد باشند.

نکته:
اگر دوست دارید بدن مانند شکل بالا دارای شیار هایی باشد در اینجا باید رنگ را تغییر دهید و به طریق زیر ببافید:

دور ۳۴و۳۳: رنگ دوم را استفاده نموده و مانند دور های قبلی ببافید.

دور ۳۵و۳۸:رنگ اول را استفاده نموده و و مانند دور های قبلی ببافید.

دور ۳۹و۴۰: رنگ دوم را استفاده نموده و مانند دور های قبلی ببافید.

دور ۴۱تا ۴۳: رنگ اول را استفاده نموده و و مانند دور های قبلی ببافید.

دور ۴۴و ۴۵: رنگ دوم را استفاده نموده و مانند دور های قبلی ببافید.

دور ۴۶ تا ۶۶: رنگ اول

دور ۶۷ تا ۷۵: یکی به در میان رنگ دوم و اول

دور ۷۶و ۷۷ : رنگ اول

دور ۷۸و ۹۲: رنگ دوم .

کاموا را کور کنید.

اگر نمی خواهید کار شیار دار باشد (مانند عکس های زیر:عکس نارنجی قهوه ای) به طریق زیر عمل نمایید:

دور ۸ تا ……: دور های بعدی را مانند دور ۷ ببافید تا طول کار با توجه به اندازه ی در یا پنجره مورد نظر شما مناسب شود.

انتهای بدن:

با رنگ دیگری دور های یک تا ۵ بالا را ببافید. ابتدا داخل بدن را با پنبه یا پشم شیشه پر نموده و سپس قسمت انتهایی را با نخ و سوزن متصل نمایید.

*نکته: می توانید برای پرکردن بدن از ماسه بادی هم استفاده نمایید . در این صورت ابتدا باید با استفاده از یک پارچه ی ضخیم یک محفظه بدوزید و ماسه را داخل آن ریخته سپس در داخل بدن قرار دهید.

*نکته: اگر می خواهید صرفا یک کار ساده داشته باشید بقیه را ادامه ندهید. تا همین جا شما یک پشت دری زیبا دارید.مانند شکل زیر:
 
 
پا ( ۴ عدد)

دور ۱: با رنگ دوم ۷ زنجیره ببافید. یک حلقه درست کنید .

دور ۲: یک زنجیر ببافید. در هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه ببافید. توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید. ( تا اینجا ۷ پایه کوتاه دارید.)

دور ۳: یک زنجیر ببافید. در هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه ببافید. توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید. ( تا اینجا ۷ پایه کوتاه دارید.)

دور ۴: دور ۳ را تکرار کنید.

دور ۵: یک زنجیر ببافید. در دو پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه ببافید. در پایه کوتاه بعدی ۳ پایه بلند (دوبل ) ببافید. در پایه کوتاه بعدی ۱ پایه بلند (دوبل ) ببافید. در پایه کوتاه بعدی ۳ پایه بلند (دوبل ) ببافید. در دو پایه کوتاه آخری هرکدام یک پایه کوتاه ببافید.در توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید. کور کنید.

دم:

دور ۱: با کاموای استفاده شده در بدنه ۸ زنجیر ببافید.یک حلقه درست کنید.

دور ۲: یک زنجیر ببافید و در هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید. و توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۸ پایه کوتاه دارید.)

دور ۳: یک زنجیر ببافید و در هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید. و توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۸ پایه کوتاه دارید.)

دور ۴ تا ۸ : مانند دور ۳ عمل کنید.

نکته : 
اگر می خواهید دم کوتاه باشد همین جا کور کنید.در غیر اینصورت به طریق زیر ادامه دهید:

دور ۹: یک زنجیر ببافید و در هر دو پایه کوتاه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ببافید. در دو پایه کوتاه بعدی هر کدام یک پایه بلند ببافید. پایه کوتاه بعدی را نبافید. در پایه کوتاه بعدی یک پایه بلند ببافید . در دو پایه کوتاه باقیمانده هر کدام یک پایه کوتاه ببافید. توسط شلال یا بخیه آخرین پایه کوتاه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۷ دانه دارید.)

دور ۱۰: یک زنجیر ببافید و در هر دو پایه کوتاه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ببافید. در پایه بلند بعدی یک پایه بلند ببافید. پایه بلند بعدی را نبافید. در پایه بلند بعدی یک پایه بلند ببافید . در دو پایه کوتاه باقیمانده هر کدام یک پایه کوتاه ببافید. توسط شلال یا بخیه آخرین دانه را به اولی متصل نمایید.( تا اینجا ۶ دانه دارید.)

دور ۱۱: یک زنجیر ببافید و ( در دانه بعدی یک پایه کوتاه ببافید. دانه بعدی را نبافید.)قسمت داخل پرانتز را سه با تکرار کنید. . توسط شلال یا بخیه آخرین دانه را به اولی متصل نمایید. کور کنید. دم را با توجه به تصویر به بدن وصل نمایید.

گوش ( ۲ عدد):

ردیف۱: ۱۲ زنجیر ببافید.

ردیف ۲:در دومین زنجیره بعد از قلاب یک پایه کوتاه ببافید. تا آخر ادامه دهید.( تا اینجا ۱۱ پایه کوتاه دارید) بر گردید.

ردیف ۳: یک زنجیره ببافید. در اولین پایه کوتاه دو پایه کوتاه ببافید. در بقیه یک پایه کوتاه ببافید. بر گردید.

ردیف ۴: یک زنجیره ببافید. در هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه ببافید. تا آخر ادامه دهید .بر گردید.

ردیف ۵ و ۶: مانند دور ۴ عمل نمایید.

گوش ها را با توجه به تصویر به بدن وصل نمایید.


دکمه های بزرگ را برای چشم ها استفاده نمایید. با استفاده از کاموای دوم دهان و بینی را کار کنید. می توانید چشمها و بینی را هم ببافید و وصل کنید.

نکته:
در این کار می توانید سلیقه ی خود را تا حد زیادی اعمال نمایید.مثلا هنگام بافت بدن با تغییررنگ کاموا بر روی بدن شیار هایی ببافید یا تکه های جداگانه ای بافته و به صورت لکه هایی روی بدن بدوزید.به قسمت سر می توانید ربان بزنید و ..
 
 
 
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
سایت لباس مجلسی ارائه انواع مدل های لباس مجلسی
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  نظرسنجی
  کدام مطالب را بیشتر میپسندید؟
  تبادل لینک هوشمند

  https://rozup.ir/up/biya/Pictures/bz0raaa2huw4qayrj1y.gif

  آمار سایت
 • کل مطالب : 5699
 • کل نظرات : 411
 • افراد آنلاین : 19
 • تعداد اعضا : 634
 • آی پی امروز : 317
 • آی پی دیروز : 315
 • بازدید امروز : 2,299
 • باردید دیروز : 2,650
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 14,387
 • بازدید ماه : 105,951
 • بازدید سال : 361,440
 • بازدید کلی : 13,966,309
 • کدهای اختصاصی
  document.write(unescape("%3Cscript src=%27http://s10.histats.com/js15.js%27 type=%27text/javascript%27%3E%3C/script%3E")); try {Histats.start(1,3244687,4,511,95,18,"00000000"); Histats.track_hits();} catch(err){};